Đóng điện giai đoạn 1 Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối trong tháng 6/2020

Đến cuối tháng 4/2020, mặt bằng trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đường dây vào trạm biến áp đã được bàn giao xong. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đôn đốc các nhà thầu bằng mọi giải pháp phải đóng điện giai đoạn 1 dự án vào tháng 6/2020.

Đơn vị nhà thầu đang gấp rút thi công Dự án TBA 220kV Ninh Phước và đấu nối 

TBA 220kV Ninh Phước (2x250MVA) và đấu nối là công trình trọng điểm, cấp bách, nhằm thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia.

Đến cuối tháng 4/2020, mặt bằng trạm biến áp và đường dây vào trạm biến áp đã hoàn thành bàn giao. Phần nhánh rẽ 220kV đã bàn giao cho đơn vị thi công 09/12 vị trí, còn 03 vị trí chưa bàn giao do các hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá đền bù. CPMB liên tục bám sát chính quyền địa phương để vận động các hộ bàn giao mặt bằng trước 15/5/2020.

Phần thi công trạm biến áp, đã hoàn thành bóc lớp thực vật, đắp đất đạt 81%; đang thi công hàng rào, bể dầu sự cố, nhà điều khiển, bể nước phòng cháy chữa cháy, đường mở rộng, nhà điều khiển, đường mở rộng, mương cáp, hệ thống cấp, thoát nước, tiếp địa,...

Vật tư thiết bị thi công công trình được các nhà thầu cam kết đảm bảo đúng tiến độ, trong đó thiết bị vật tư cuối cùng sẽ được cung cấp vào cuối tháng 5/2020.

CPMB yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, lập tiến độ theo dõi chi tiết công việc, bám sát nội dung thi đua đã cam kết với CPMB.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án. Dự án được khởi công ngày 27/12/2019, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Công trình được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn gắn biển chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 01/05/2020 09:00
  • Huyền Thương
  • 9554