Đóng điện nhánh rẽ 220kV dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối

Ngày 22/11, tại tỉnh Đắk Lắk,  Ban QLDA các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối.

 

Nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Đây là Dự án năng lượng cấp I do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp TBA 220kV Krông Ana đã được đóng điện cuối năm 2021 với công suất đặt 2x125MVA theo quy hoạch. Phần nhánh rẽ đường dây 220kV có quy mô đường dây 2 mạch, chiều dài 22,19km, bao gồm 60 vị trí móng, điểm đầu tại TBA 220kV Krông Ana và điểm cuối đấu nối vào đường dây 220kV Krông Buk – Buôn Kuốp.

Dự án sau khi hoàn thành giúp tăng cường nguồn công suất từ lưới điện 220kV quốc gia để cung cấp cho phụ tải điện khu vực tỉnh Đăk Lắk, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia.


  • 23/11/2023 09:24
  • Xuân Tiến
  • 4244