Đưa vào vận hành MBA 220 kV tại Trạm cắt 220 kV Phước An

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) 220 kV - 125 MVA tại Trạm cắt 220 kV Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Máy biến áp AT1 tại TBA 220 kV Phước An

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, quy mô lắp đặt 1 MBA 220 kV - 125 MVA, 1 MBA tự dùng 22 kV - 250 kVA và các ngăn lộ, thiết bị đồng bộ. 

Trạm cắt 220 kV Phước An dược EVNNPT hoàn thành xây dựng năm 2017 với mục tiêu đấu nối các đường dây 220 kV trên địa bàn tỉnh Bình Định, tăng cường liên kết lưới điện khu vực. Việc nâng cấp Trạm cắt 220 kV Phước An thành trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tỉnh Bình Định và các vùng phụ cận. 


  • 27/06/2019 01:08
  • Huyền Thương