ERP: Giải pháp số quản trị doanh nghiệp hiệu quả

ERP (Enterprise resource planning systems) là Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp. Đây cũng là một mô hình công nghệ quản lý đa chức năng phân tích dữ liệu nhiều hoạt động của doanh nghiệp như, tài chính, kế toán, vật tư… trong một phần mềm duy nhất.

Hơn 900 đơn vị trong Tập đoàn ứng dụng

Với mục tiêu sử dụng kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới áp dụng vào SX- KD của Tập đoàn, từ năm 2008, EVN đã bắt đầu khởi động dự án ERP. Sau giai đoạn thí điểm và căn cứ vào kết quả thử nghiệm, đến năm 2016, dự án được EVN giao cho Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) quản lý và tiếp tục triển khai trong Tập đoàn. Nền tảng công nghệ, tính năng của ERP phát triển dựa trên cơ sở hệ thống Oracle EBS, được EVN hiệu chỉnh cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn trong các lĩnh vực hoạt động liên quan. 

Theo ông Trần Khắc Hòa - Phó Trưởng Dự án ERP (EVNICT), cuối năm 2017, ERP đã được ứng dụng tại các đơn vị cấp 4 của EVN. Dự án ERP của EVN không chỉ có phạm vi ứng dụng rộng với hơn 900 đơn vị trong Tập đoàn, mà còn có quy mô phân hệ lớn hàng đầu Việt Nam với 17 phân hệ về quản lý tài chính, thuế, kế toán, nhân sự, tiền lương, mua sắm, vật tư,… Đồng thời, ERP được tích hợp, liên kết với nhiều phần mềm dùng chung của EVN như: CMIS, IMIS, PMIS, HRMS... 

Tương ứng với quy mô dự án, ERP sử dụng một hệ thống thông tin, dữ liệu khổng lồ. Các cơ sở dữ liệu đang được tập trung ở cấp tổng công ty và sẽ được hợp nhất các cơ sở dữ liệu trong toàn Tập đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để EVN có thể sớm ứng dụng các công nghệ lõi của cuộc CMCN 4.0, như dữ liệu lớn, AI (trí tuệ nhân tạo)…, phục vụ tốt hơn công tác quản trị Tập đoàn trong thời gian tới.

EVN triển khai nhiều phân hệ, chức năng trên nền tảng hệ thống Oracle EBS

Giá trị từ nguồn thông tin minh bạch, tin cậy

Điểm nổi bật của ERP là đã mô hình hóa được nhiều quy trình nghiệp vụ phục vụ quản trị doanh nghiệp trên 1 hệ thống phần mềm. Do đó, việc ứng dụng ERP sẽ giúp chuyên nghiệp hóa, tăng tốc độ giải quyết dòng công việc, nâng cao nâng suất lao động (NSLĐ) của EVN. Đồng thời, còn đảm bảo tính chính xác, thống nhất của nguồn dữ liệu giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Riêng công tác kế toán, phân hệ của phần mềm ERP giúp EVN và các đơn vị giảm bớt những sai sót mà nhân viên dễ mắc phải khi hạch toán thủ công, đồng thời nhanh chóng thực hiện các báo cáo kế toán, tài chính. ERP cũng hỗ trợ các các cấp lãnh đạo kiểm soát tính chính xác. “Hệ thống ERP không cho sửa, xóa dữ liệu, nên các thao tác, bút toán sẽ phải thực hiện rất chuẩn xác. Nếu sửa, hệ thống sẽ lưu lại vết. Do đó, ERP tạo nguồn thông tin rất minh bạch”- ông Trần Khắc Hòa cho biết.

Qua thực tế ứng dụng, ERP đã chứng minh được vai trò là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra các quyết định về quản trị doanh nghiệp. ERP cho phép người dùng có thể xem xét, đánh giá một cách tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực dưới dạng các số liệu phân tích trực quan. Nếu không có hệ thống ERP, lãnh đạo sẽ phải dựa vào nhiều nguồn báo cáo khác nhau, với độ trễ thông tin và số liệu có thể bị chênh lệch. Còn với hệ thống ERP, sẽ chỉ có một nguồn số liệu thống nhất, thông suốt qua từng cấp, đồng thời cho phép truy cập nhanh, không phụ thuộc vị trí địa lý và thời gian của người sử dụng.

Tuy nhiên, không dễ để thực sự làm chủ và khai thác hết các chức năng và lợi thế của “người khổng lồ” ERP. Hiện nay, EVNICT thường xuyên hỗ trợ các đơn vị trong việc vận hành, sử dụng ERP, đào tạo kỹ năng, giảm lỗi của người sử dụng trong quá trình nhập và xử lý dữ liệu. Đồng thời, EVNICT đang tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ, góp phần nâng cao tốc độ xử lý thông tin của hệ thống, tối ưu hóa các form chức năng; bảo trì thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu ERP… 

Một số phân hệ của ERP:
-    Kế toán tiền
-    Quản lý các khoản phải thu
-    Quản lý các khoản phải trả
-    Quản lý thuế
-    Quản lý mua hàng
-    Quản lý kho, vật tư
-    Quản lý tài sản cố định  & công cụ, dụng cụ
-    Kế toán dự án
-    Kế toán chi phí và tính giá thành
-    Sổ cái, kế toán tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính 
-    Quản lý tiền lương
-    Phân tích tài chính
-    Quản lý đầu tư, rủi ro tài chính…

Hiệu quả của ERP:
-   Rút ngắn khoảng 50% thời gian hoàn thành báo cáo tài chính năm sau kiểm toán
-   Công khai, minh bạch dữ liệu chứng từ. 
-    Hỗ trợ đắc lực cho các cấp lãnh đạo ra quyết định. 
-    Các dữ liệu giúp phân tích xu thế dòng tiền tương lai, tích hợp với hệ thống kê khai thuế, hóa đơn điện tử…


  • 22/10/2019 09:05
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 47973