EVN ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP

Ngày 6/9/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 5227/EVN-KH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cả hai nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính (do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino làm cho thời tiết và thủy văn diễn biến bất thường; giá nhiên liệu vẫn đang ở mức cao...); Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, việc bố trí quỹ đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích đất rừng ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án điện. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2023 của EVN, EVN quán triệt tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 theo chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và chủ đề năm của tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. 

5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của EVN đưa ra tại chương trình hành động gồm: (1) Đảm bảo cung ứng điện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (2) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; (3) Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; (4) Tập trung xử lý vấn đề môi trường của các nhà máy điện đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường và phát triển xanh, bền vững; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

4 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của EVN gồm: (1) Bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và của EVN, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. (2) Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình; tranh thủ mọi thời cơ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kiến nghị hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật để đảm bảo tính thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện của tập đoàn và các đơn vị, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển KT-XH của đất nước. (3) Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. (4) Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung để tạo nên sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ được giao; bảo đảm an ninh năng lượng.


  • 08/09/2023 10:54
  • BBT
  • 3436


Các Tin khác