EVN có 24 cán bộ công nhân viên nhận Bằng Lao động sáng tạo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định số 5427/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2022 về việc tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 24 CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022 là những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho đơn vị  trong hoạt động chuyên môn.

Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có 1 cá nhân; Tổng công ty Điện Thành phố Hà Nội có 4 cá nhân; Tổng công ty Điện lực miền Nam có 2 cá nhân; Tổng công ty Điện lực miền Trung có 5 cá nhân; Tổng công ty phát điện 2 có 5 cá nhân; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có 5 cá nhân và Công ty Thủy điện Tuyên Quang có 1 cá nhân.

Việc khen thưởng kịp thời sẽ là một trong những động lực để trong thời gian tới, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Được biết, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xét tặng hàng năm cho cá nhân là đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên và có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến (gọi tắt là giải pháp) được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể.

Danh sách 24 CBCNV của EVN được tặng Bằng Lao động sáng tạo:

 

Chi tiết Quyết định số 5427/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại đây. 


  • 11/10/2022 11:09
  • Thanh Huyền
  • 6109