EVN công bố kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Thực hiện Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, ngày 13/3/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản 1026/EVN-QLV về việc công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Chi tiết thông tin theo file đính kèm. 

 

13032017_CV1026EVN_QLV_thuchiensapxepdoimoiDN2016.pdf


  • 28/03/2017 10:18
  • EVN