EVN hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2313/EVN-AT ngày 8/5/2023 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ 15-22/5/2023, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

Ảnh minh họa

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai. Song song đó, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2023, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai.

Theo đó, thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 năm 2023. Về hoạt động tuyên truyền, EVN yêu cầu tập trung vào tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn vị về phòng, chống thiên tai; tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động khác như: tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng cho CBCNV, đặc biệt là những người làm trực tiếp về công tác PCTT&TKCN; đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai.

EVN yêu cầu các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về PCTT&TKCN.