EVN làm việc với tư vấn AETS - AFD về rà soát, đánh giá kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025

Sáng 12/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Công ty tư vấn Ứng dụng Công nghệ và dịch vụ Châu Âu (AETS) thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về việc rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới giai đoạn 2021 – 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tham gia đoàn tư vấn của AETS có bà Ana Vilar - Trưởng nhóm tư vấn và Chuyên gia về Bình đẳng giới; bà Lê Thị Hồng Giang - Chuyên gia về Bình đẳng giới của AETS tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Ana Vilar - Trưởng nhóm và Chuyên gia về Bình đẳng giới của AETS cho biết, trong khuôn khổ hợp tác, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã và đang hỗ trợ EVN triển khai Kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 theo Biên bản ghi nhớ giữa hai bên ký ngày 11/10/2023. 

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì buổi làm việc.

Trong đó, đơn vị tư vấn AETS đã xây dựng dự kiến lộ trình thực hiện dự án hỗ trợ với 3 giai đoạn chính gồm: Rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới hiện tại trong giai đoạn 2021 – 2025; Giai đoạn cải thiện bình đẳng giới trong hoạt động của EVN; Giai đoạn nâng cao năng lực của lãnh đạo, CBCNV là phụ nữ tại EVN.

Theo chương trình làm việc, tư vấn AETS sẽ thực hiện phỏng vấn với mục tiêu rà soát chiến lược, đánh giá kế hoạch hành động giới đến thời điểm hiện tại trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự kiến, chương trình phỏng vấn sẽ diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 14/12 tại: Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Đối tượng tham gia chương trình phỏng vấn sẽ là lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo đơn vị, Trưởng các ban chuyên môn; nhóm các nữ lãnh đạo, quản lý thuộc EVN, EVNNPT và EVNNPC.

Bà Ana Vilar - Trưởng nhóm và Chuyên gia về Bình đẳng giới của AETS (bên phải) chia sẻ tại buổi làm việc.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, AETS sẽ làm việc với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) của EVN vào ngày 15/12/2023 để đánh giá kết quả của chương trình phỏng vấn. 

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ EVN đánh giá cao sự đóng góp và hỗ trợ tích cực từ phía AFD và AETS. Lãnh đạo EVN cũng thông tin thêm về những kết quả của EVN trong thực hiện công tác bình đẳng giới nhiều năm qua và hy vọng chương trình phỏng vấn sẽ diễn ra đúng lịch trình và mục tiêu dự kiến, mang lại cái nhìn tổng quát về kết quả thực hiện kế hoạch hành động giới tại EVN trong những năm qua.

Được biết, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ EVN triển khai Kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, trong khuôn khổ dự án, phía AFD và AETS cũng cam kết sẽ phối hợp cùng EVN để tổ chức các chương trình tham quan, tập huấn trong và ngoài nước để nâng cao nhận thức, năng lực về thực hiện bình đẳng giới cho CBCNV là phụ nữ của EVN.

Tư vấn AETS tiến hành phỏng vấn lãnh đạo EVN, Trưởng/phó các ban chuyên môn của EVN về hoạt động bình đẳng giới tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Song song với đó, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tiến hành trao đổi, chi tiết hóa các nội dung đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lao động nữ tại EVN, dựa trên những thỏa thuận hợp tác và tài trợ đã được thống nhất.

Dự án đang được khởi động trong tháng 12/2023, tiến tới giai đoạn thực hiện chính vào tháng 3/2024 và hoàn thành kế hoạch vào cuối năm 2024.


  • 12/12/2023 09:38
  • Thanh Huyền
  • 2566