EVN sẵn sàng để kết nối thông tin tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị kết nối thông tin tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua, EVN đã làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối thông tin từ Tập đoàn tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Qua rà soát về hạ tầng kỹ thuật cho thấy, EVN có thể đáp ứng ngay yêu cầu kết nối tới Hệ thống này.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu các Ban chuyên môn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những nội dung thông tin sẽ kết nối, cung cấp tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Trong đó, có thông tin về vận hành hệ thống điện, sản lượng điện, mức tiêu thụ điện tại 63 tỉnh, thành phố, tình hình tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà…

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu giao diện hiển thị thông tin, cách thức thể hiện báo cáo tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phải trực quan, hiện đại, ưu tiên sử dụng các đồ họa, biểu đồ để so sánh thông tin, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành một cách thuận lợi nhất.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng nhấn mạnh, EVN sẽ tích cực làm việc với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng liên quan để đảm bảo vận hành kết nối tới Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với tình trạng kỹ thuật tốt nhất; cung cấp được nhiều thông tin hữu ích nhất tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ được khai trương trong tháng 7/2020. Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được xây dựng để kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương, từ đó hình thành Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.


  • 04/06/2020 02:29
  • M.Hạnh
  • 11117