EVN sẽ hoàn thành xây dựng trang pháp điển cấp tổng công ty sớm hơn kế hoạch

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã rà soát công tác xây dựng, triển khai hệ thống pháp điển quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá các công việc đã thực hiện, để tiếp tục xây dựng trang pháp điển của mỗi tổng công ty trong EVN.

Theo ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN, Hệ thống pháp điển Quy chế quản lý nội bộ của EVN chính thức đưa vào sử dụng từ 2/7/2021, tại địa chỉ www.phapdien.evn.com.vn và được kết nối với trang thông tin điện tử tổng hợp Luật Việt Nam.

Tính đến tháng 6/2022, hệ thống pháp điển EVN đã có hơn 5.600 lượt truy cập. Hệ thống đã phát huy hiệu quả cao trong việc hỗ trợ CBCNV tra cứu các QCQLNB của EVN.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Hệ thống pháp điển cũng giúp bộ phận chủ trì soạn thảo QCQLNB kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý nội bộ đầy đủ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN; tăng cường công tác thể chế, chuyển đổi số, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Theo kế hoạch của EVN, các tổng công ty thành viên cũng sẽ có trang pháp điển riêng liên kết với trang pháp điển của EVN và trang Luatvietnam.vn. Trong quá trình thực hiện, dù còn gặp nhiều khó khăn, trong đó số lượng QCQLNB, tài liệu nội bộ tương đối lớn (gần 29.000 trang), nhưng việc triển khai trang pháp điển của các tổng công ty đã vượt tiến độ đề ra. Cụ thể, theo tiến độ đề ra, đến hết tháng 6/2022, trang pháp điển của các tổng công ty sẽ được hoàn thành về mặt công nghệ và pháp điển hóa 30% dữ liệu. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện vượt tiến độ, pháp điển được 70% dữ liệu (khoảng gần 280 QCQLNB) và dự kiến sẽ hoàn thành pháp điển hóa dữ liệu vượt tiến độ 2-3 tháng so với kế hoạch.

Hội nghị cũng đã trao đổi các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành hệ thống pháp điển đảm bảo chất lượng, tiến độ; phương án phối hợp quản lý, điều hành hệ thống pháp điển và các trang pháp điển sau khi đơn vị tư vấn bàn giao.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên EVN phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc, đặc biệt là các giải pháp để quản lý, vận hành các trang pháp điển an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.


  • 15/07/2022 11:09
  • HHoa
  • 6771