EVN thông báo tuyển dụng

EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:

1. Ban Chiến lược phát triển

a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Khoa học công nghệ

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy thuộc các chuyên ngành: Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin và/ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực được phân công

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Kinh nghiệm công tác: Có thâm niên công tác tại các đơn vị trong EVN từ 04 năm trở lên, trong đó, có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 01 năm về lĩnh vực chuyên môn tương tự

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Sản xuất và vận hành

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các chuyên ngành: Hệ thống điện, Kỹ thuật điện và/ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực được phân công

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Kinh nghiệm công tác: Có thâm niên công tác tại các đơn vị trong EVN từ 04 năm trở lên, trong đó, có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 01 năm về lĩnh vực chuyên môn tương tự

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi 

2. Ban Quản lý đấu thầu

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý đấu thầu dự án lưới điện phân phối

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kinh tế.

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Kinh nghiệm công tác: Có thâm niên công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị của EVN trong lĩnh vực quản lý dự án/ quản lý đấu thầu tối thiểu 03 năm trở lên.

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

3. Ban Pháp chế

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Hợp đồng, thỏa thuận có yếu tố nước ngoài

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, chuyên ngành luật kinh tế/ thương mại/ quốc tế

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương

- Kinh nghiệm công tác: Có thâm niên công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 01 năm về lĩnh vực chuyên môn tương tự

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

4. Ban Quản lý xây dựng

a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng lĩnh vực nhiệt điện

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nhiệt

- Kinh nghiệm công tác: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó, có ít nhất 04 năm kinh nghiệm thực tiễn tại Ban QLDA/đơn vị tư vấn, làm các công việc liên quan đến quản lý dự án hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Ban Quản lý xây dựng lĩnh vực thủy điện

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thủy công

- Kinh nghiệm công tác: Có từ 06 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó có ít nhất 04 năm làm việc tại Ban QLDA/đơn vị tư vấn, làm các công việc liên quan đến quản lý dự án hoặc thiết kế, giám sát thi công xây dựng nhà máy thuỷ điện

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

5. Ban An toàn

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên An toàn

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành điện

- Kinh nghiệm công tác: Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn cần tuyển dụng

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

6. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư nhiệt điện

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nhiệt điện, đo lường tự động hoặc hệ thống điện.

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Kinh nghiệm công tác: Có thâm niên công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm trực tiếp làm các công việc liên quan đến kỹ thuật điện, hệ thống điện.

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

7. Ban Tài chính Kế toán

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên quản trị chi phí và thanh kiểm tra về tài chính kế toán

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán…

- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn cần tuyển dụng

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

8. Ban Quan hệ quốc tế

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quan hệ quốc tế 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, kỹ thuật điện

- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài hoặc chuyên môn tương tự

- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo Khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/ IELTS/ TOEFL tương đương; sử dụng thành thạo ngôn ngữ, biên dịch và phiên dịch tiếng Anh hoặc tiếng Trung/ tiếng Nga.

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

II. NỘI DUNG THI TUYỂN

Các ứng viên đạt yêu cầu về hồ sơ, tham gia thi tuyển phải thực hiện 04 môn thi/ phần thi gồm: Ngoại ngữ tiếng Anh (NNTA), Tin học văn phòng (THVP), Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) và Phỏng vấn:

- Vòng 1: Thi NNTA và THVP.

- Vòng 2: Thi CMNV (Thi viết). Các ứng viên phải có kết quả thi NNTA, THVP đạt yêu cầu theo Thông báo tuyển dụng mới được tham gia thi tuyển Vòng 2.

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có kết quả thi tuyển Vòng 2 đạt yêu cầu theo quy định.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hình thức nộp hồ sơ:

- EVN nhận hồ sơ trực tiếp và ký biên bản giao nhận hồ sơ với các ứng viên.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Phòng 29.04 Tháp A Tòa nhà EVN - số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc, gồm:

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán Ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 06 tháng).

- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có); giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Riêng bằng tốt nghiệp sẽ được Ban TCNS đối chiếu với bản gốc nếu ứng viên trúng tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe loại 3 trở lên (theo quy định của Bộ Y tế) do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).

- Đơn ứng tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình học tập, công tác, năng lực...

- 02 Ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng).

Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 02/4 - 04/4/2024

Thời gian thi tuyển: dự kiến đầu tháng 4/2024

IV. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

Hợp đồng lao động, lương và các chế độ được hưởng đối với ứng viên trúng tuyển: theo các quy định hiện hành của Nhà nước và EVN; đối với ứng viên công tác tại đơn vị ngoài Tập đoàn nếu trúng tuyển, EVN sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, sau 01 năm sẽ xem xét ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Xem file Tại đây


  • 19/03/2024 08:59
  • Ban Tổ chức nhân sự EVN
  • 17632