EVN và Hội Điện lực Việt Nam hợp tác khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2021

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã có buổi làm việc với Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) về chương trình hợp tác khoa học công nghệ giữa hai bên trong giai đoạn 2020 - 2021.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hội Điện lực Việt Nam trao đổi về chương trình hợp tác - Ảnh: Huy.P

Theo GS.VS.TSKH Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, 2 trong các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình hợp tác giữa EVN và VEEA là tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả thị trường điện" và đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thiệt hại do mất điện”.

Cụ thể, hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả thị trường điện" do Tổng công ty Điện lực miền Nam đăng cai tổ chức, dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2020. Đây là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu, các nhà đầu tư, nhà quản lý ở trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ những giải pháp để xây dựng và nâng cao hiệu quả thị trường điện tại Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu “Đánh giá thiệt hại do mất điện” sẽ góp phần giúp cho công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và ra quyết định hợp lý trong hoạt động đầu tư phát triển, quản lý vận hành và kinh doanh điện năng ở Việt Nam. VEEA cũng kỳ vọng qua đề tài này sẽ xây dựng được một phương pháp đánh giá chỉ tiêu thiệt hại do mất điện phù hợp với mức độ phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và của hệ thống điện Việt Nam nói riêng.

Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải đánh giá cao và ủng hộ các đề xuất của VEEA; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan của Tập đoàn tích cực phối hợp để thực hiện thành công chương trình hợp tác giữa 2 bên.