EVN yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 3/8/2023, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 4469/CĐ-EVN yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Công điện gửi các đơn vị: 

 • Các Công ty Thủy điện: Ialy, Sê San, Trị An;
 • Các Ban Quản lý dự án điện 2, 3;
 • Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3;
 • Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
 • Các Tổng công ty Điện lực: Miền Trung, miền Nam, TP Hồ Chí Minh;
 • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia;
 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
 • Trung tâm Thông tin Điện lực.

Thực hiện Công điện số 5073/CĐ-PCTT ngày 02/8/2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (đính kèm cùng Công điện số 691/CĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 07/CĐ-QG ngày 30/7/2023 của Văn phòng thường trực BCĐ QG PCTT và Văn phòng UBQG ƯPSC TT&TKCN ).

Để chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại các công điện nêu trên.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/4/2023 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1407/CT-EVN ngày 24/3/2023 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2023.

3. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo QG PCTT và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

5. Các đơn vị không được chủ quan và cần tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác.

6. Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đối với hệ thống lưới điện tại khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc xảy ra ngày 30/7/2023.

7. Các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu lên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15h00 hàng ngày. Trường hợp xảy ra sự cố, thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin sơ bộ về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Tải các công điện:

 • Công điện số 5073/CĐ-PCTT ngày 02/8/2023 tại đây
 • Công điện số 691/CĐ-TTg ngày 31/7/2023 tại đây
 • Công điện số 07/CĐ-QG ngày 30/7/2023 tại đây


 • 04/08/2023 11:46
 • Ban An toàn EVN
 • 4318