EVNCPC hoàn thành vượt chỉ tiêu và tiến độ Chương trình "10.000 sáng kiến trong CNVCLĐ EVN"

Toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã có 1.197 sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình “10.000 sáng kiến trong CNVC-LĐ EVN”, hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Như vậy, sau gần 2 năm tích cực hưởng ứng chương trình, EVNCPC đã hoàn thành kế hoạch được giao, đạt 104,9% chỉ tiêu, vượt tiến độ hơn 01 tháng.

Trong đó, đơn vị thuộc EVNCPC có số lượng sáng kiến đăng ký nhiều nhất là Công ty Điện lực (PC) Đà Nẵng với 190 sáng kiến; đơn vị có tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch cao nhất (giai đoạn 2) là PC Bình Định, đạt 370% (74/20 sáng kiến). 

CNVC-NLĐ EVNCPC đã sáng tạo trong lao động, sản xuất, mang lại những hiệu quả thực tiễn. Ảnh minh họa.

Đạt được kết quả này, các đơn vị trong toàn EVNCPC đã bứt phá ở giai đoạn 2 chương trình (từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023). Nếu giai đoạn 1, toàn EVNCPC chỉ có 109 sáng kiến thì sang giai đoạn 2, đã có 1.088 sáng kiến đăng ký tham gia từ các đơn vị, tăng gần 10 lần so với giai đoạn 1. 

Việc hoàn thành vượt chỉ tiêu EVN giao và vượt tiến độ chương trình thể hiện nỗ lực rất đáng ghi nhận từ các đơn vị và sức sáng tạo của CBCNV EVNCPC, góp phần quan trọng vào thành công chung của chương trình. Các sáng kiến được hình thành từ thực tiễn lao động sản xuất tại đơn vị, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra và mang lại những hiệu quả thiết thực, thể hiện qua giá trị làm lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn EVNCPC.

Được biết, Chương trình "10.000 sáng kiến trong CNVC-LĐ EVN" cũng đã hoàn thành vượt tiến độ với 10.244 sáng kiến của đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 14/08/2023 12:14
  • PV
  • 3781