EVNCPC tập trung triển khai các nhiệm vụ 2024 ngay từ đầu năm

Sáng 10/1, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tổng công ty đặt mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch của EVN giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN; ông Võ Hồng Lĩnh – Thành viên HĐTV EVN; ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN; bà Đỗ Thị Loát – Trưởng ban Kiểm soát EVN cùng đại diện lãnh đạo một số Ban chuyên môn EVN.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNCPC, sự quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, EVNCPC đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng uỷ đề ra.

Trong năm, Đảng ủy EVNCPC đã ban hành nhiều văn bản để quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ, gồm 39 nghị quyết, 2 chỉ thị, 13 kế hoạch, 2 chương trình, 33 báo cáo, 102 quyết định, 162 văn bản.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy EVNCPC và các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội và những định hướng lớn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy EVNCPC luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp uỷ cấp trên; việc sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng và cấp uỷ cấp trên được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo. Trong năm 2023, Đảng ủy EVNCPC kết nạp được 31 đảng viên, đạt mục tiêu của Nghị quyết. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, có 121/150 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt 80,7% chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận được EVNCPC và các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chuyên môn. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của EVNCPC trong thời gian qua được thực hiện tốt; mối quan hệ giữa chuyên môn, đoàn thể; giữa người lao động với người sử dụng lao động luôn được thiết lập hài hòa, đảm bảo lợi ích chung cũng như lợi ích của mỗi bên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Năm 2023, hệ thống điện trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC ước đạt khoảng 23 tỷ kWh, vượt so với kế hoạch. Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ thu tiền điện thực hiện toàn EVNCPC đạt 100,19%; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,74%, cao hơn 18,5% so với kế hoạch năm và cao hơn 4,86% so với năm 2022.

Với công tác đầu tư xây dựng, năm 2023 tiếp tục là năm gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị của EVNCPC đã có nhiều nỗ lực vượt khó, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án. Đến cuối năm 2023, EVNCPC hoàn thành đưa vào sử dụng 482/501 dự án, đạt tỷ lệ 96,21% kế hoạch.

Ngoài ra, EVNCPC cũng tiếp tục đẩy mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quyết tâm và nỗ lực thực hiện chỉ tiêu năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá EVNCPC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 13 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ hàng đầu năm 2024 vẫn là đảm bảo cung ứng điện, chủ động nhắm bắt nhu cầu phụ tải tại các địa phương để có các kịch bản cung ứng điện sát thực tế. Đồng thời, năm 2024 là năm tăng tốc để EVNCPC thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVNCPC đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chiến lược phát triển EVN. Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, người lao động EVNCPC phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được EVN giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết, nhận thức được những nhiệm vụ của giai đoạn mới rất khó khăn, toàn thể CBCNV EVNCPC sẽ quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt kế hoạch của EVN giao.

Định hướng kế hoạch trong năm 2024, ông Trương Thiết Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đảm bảo cung ứng điện, vận hành an toàn lưới điện, duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng, giữ vững chỉ tiêu cân đối tài chính trong năm 2024, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong năm 2023; rà soát các quy chế nội bộ, phân cấp phân quyền đúng với chức năng nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo các công việc thực hiện theo đúng quy định; tăng cường quản trị rủi ro trong doanh nghiệp đơn vị…

Ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc EVNCPC đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch HĐTV EVNCPC. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng ngay từ đầu năm 2024.

Ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh, năm 2024 các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu của EVN giao, duy trì và bảo toàn nguồn vốn; đảm bảo thu nhập cho người lao động; tiếp tục áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào hoạt động SXKD, công tác quản trị; minh bạch hoạt động SXKD; tập thể lãnh đạo, CBCNV giữ vững tinh thần đoàn kết.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã vinh dự nhận Cờ, Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn; Cờ, Bằng khen của EVN, EVNCPC vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, chuyên đề công tác trong năm 2023.

Một số hình ảnh về Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVNCPC: 

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng phát biểu

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể EVNCPC xuất sắc

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm trao Cờ thi đua của EVN cho các đơn vị xuất sắc

 


  • 10/01/2024 05:07
  • Xuân Thái
  • 4273