EVNCPC triển khai đào tạo E-learning đợt 1

Chương trình đào tạo trực tuyến (E-learning) đợt 1 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) diễn ra từ ngày 20/3 tới ngày 19/5/2019.

Chương trình E-learning đợt 1 của EVNCPC khai mạc ngày 20/3/2019

Cơ quan Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng là những đơn vị đầu tiên của EVNCPC thực hiện đào tạo E-learning.

Để triển khai đào tạo, EVNCPC đã chuẩn bị 1.124 tài khoản cho CBCNV để đăng nhập vào chương trình với vai trò người học. Các học viên được truy cập 150 bài giảng từ kho dữ liệu của Tập đoàn.

EVN sẽ giám sát các học viên thông qua chức năng “Báo cáo” trên chương trình E-learning. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, EVN và EVNCPC sẽ đánh giá hiệu quả chương trình để điều chỉnh nếu cần thiết. Từ đó, tiếp tục triển khai tại các đơn vị khác trong EVNCPC.

Hiện nay, đào tạo trực tuyến (E-learning) là một phương thức đào tạo hiện đại, sử dụng các ưu thế của công nghệ thông tin. Nhờ đó, giúp học viên dễ dàng cập nhật những xu hướng đào tạo mới một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Đặc biệt, hình thức đào tạo này có thể giúp người học chủ động sắp xếp thời gian học hợp lý, không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày và tiết kiệm công sức học tập so với những phương pháp đào tạo truyền thống. Đồng thời, E-learning cũng giúp EVN/EVNCPC tối ưu hóa chi phí và dễ dàng quản lý kế hoạch đào tạo tại các đơn vị.


  • 26/03/2019 04:57
  • N.H
  • 25407