EVNGENCO 1 phấn đấu sản xuất 36,5 tỷ kWh năm 2023

Đây là một trong những mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) trong năm tới. Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của EVNGENCO 1 được tổ chức ngày 28/12 tại Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của EVNGENCO 1

Dự hội nghị có Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, các thành viên HĐTV EVN, các phó tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 Chủ trì hội nghị có Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa và Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh.

Cung ứng điện ổn định, tin cậy

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hải Đăng – Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 cho biết, năm 2022, tổng công ty đã đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống. Toàn tổng công ty sản xuất được 30,38 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch, trong đó các nhà máy thủy điện của EVNGENCO 1 đã hoàn thành kế hoạch sản lượng từ tháng 10/2022.

Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu kế hoạch SXKD được EVN giao, các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, tham gia thị trường điện có hiệu quả, kiểm soát tốt các yếu tố chi phí đầu vào trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Năm 2022, EVNGENCO 1 đã bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa (bên trái) và Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh chủ trì hội nghị

Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố về môi trường. Các nhà máy thuộc EVNGENCO 1 đã thực hiện công tác quan trắc môi trường, quản lý nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

EVNGENCO 1 hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 trong các lĩnh vực hoạt động của tổng công ty. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Trong công tác đầu tư xây dựng, tổng công ty đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các dự án/công trình hoàn thiện sau đầu tư tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải; đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đang triển khai thi công.

Cùng đó, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường, quản trị rủi to,… đều hoàn thành tốt, đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Đảm bảo tính khả dụng, sẵn sàng của các tổ máy

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân biểu dương những nỗ lực của CBNV EVNGENCO 1 đã đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ được giao; góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhận định năm 2023 sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị EVNGENCO 1 cần đồng lòng vượt khó, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; hoàn thành tốt kế hoạch SXKD điện. Chú trọng duy trì các tổ máy với độ khả dụng, tính sẵn sàng cao; khắc phục các tồn tại về chỉ tiêu kỹ thuật; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản lượng điện, lợi nhuận Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; nâng cao hiệu quả vận hành thị trường điện. Đặc biệt, cần triển khai các giải pháp đảm bảo than cho phát điện, đây là nhiệm vụ hàng đầu trong bối cảnh nhiều thách thức, biến động của thị trường nhiên liệu.

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO 1 cần triệt để tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cân đối tài chính, đảm bảo SXKD của công ty mẹ và hợp nhất đều có lợi nhuận. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong trong SXKD, ĐTXD. Rà soát chặt chẽ công tác mua sắm vật tư thiết bị sửa chữa, vật tư thiết bị dự phòng; quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm chi phí nhiên liệu, giảm suất tiêu hao nhiên liệu.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể xuất sắc của EVNGENCO 1

Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNGENCO 1 chú trọng công tác quản trị, nâng cao năng lực công tác pháp chế, quản trị trong tổng công ty, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính. Đồng thời, đảm bảo tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn của tổng công ty. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, tích cực ứng dụng hiệu quả thành tựu CMCN 4.0 vào tất cả các hoạt động của tổng công ty.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 1 cho biết, toàn thể CBNV EVNGENCO 1 sẽ đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. Sản lượng điện theo kế hoạch năm 2023 của EVNGENCO 1 là 36,52 tỷ kWh. Để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD, tổng công ty sẽ giao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch vận hành hàng tháng cho các đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; tập trung chính vào các chỉ tiêu: Hệ số khả dụng, sản lượng điện sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn nước, công tác đảm bảo cung ứng than, triển khai hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa và bảo vệ môi trường.


  • 28/12/2022 03:24
  • M.Hạnh
  • 3792