EVNGENCO 1 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 12/5, Tổng công ty Phát điện 1(EVNGENCO 1) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động với sự tham dự của gần 180 đại biểu. Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Mạnh Huấn cho biết, giai đoạn 2021-2022, tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được tập đoàn giao, tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tổng công ty. 

Cụ thể, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bênh COVID-19, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO 1 là 34.230 triệu kWh, đạt 96,1% so với kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2022, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO 1 là 30.420 triệu kWh đạt 101,1%. Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cũng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả sản xuất kinh doanh và cơ bản hoàn thành kế hoạch EVN giao.

Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 1 Trần Doãn Thành (bên trái) tiến hành ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2023.

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2022, tổng công ty đã đạt chỉ tiêu về năng suất lao động theo công suất đặt được EVN giao; tiền lương của NLĐ tiếp tục được đảm bảo ổn định; hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm, kế hoạch chuyển đổi số năm được Tập đoàn giao; công tác tái cơ cấu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường,… đều hoàn thành tốt, đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về thực hiện các quy định về chế độ chính sách liên quan đến người lao động, giai đoạn 2021-2022, EVNGENCO 1 đã thực hiện các quy định pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hầu hết các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được xây dựng, sửa đổi, bổ sung đều có sự tham gia góp ý của tổ chức công đoàn đại diện cho tập thể người lao động.

Tổng công ty đã xây dựng đầy đủ và thực hiện đúng với quy chế trả lương cho người lao động theo nguyên tắc năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động theo các quy định của pháp luật, quy định của tập đoàn.

Lãnh đạo EVNGENCO 1 đã có sự quan tâm, bố trí bộ phận, đội ngũ cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt và đảm bảo giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Quan hệ lao động trong công ty ổn định, hài hòa, đại bộ phận người lao động an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho công ty hoàn thành nhiệm vụ tập đoàn giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận các nội dung về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn trong việc thực hiện các nội dung phối hợp trọng tâm; các giải pháp đảm bảo công tác An toàn vệ sinh lao động, cảnh quan môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho nguời lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy biểu dương và đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của EVNGENCO 1 đối với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị tổng công ty tiếp tục có giải pháp đổi mới, những hoạt động cụ thể nhằm tăng cường công tác đối thoại định kỳ, đối thoại vụ việc theo yêu cầu, thương lượng tập thể..; thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy được quyền làm chủ của CBCNV khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của người lao động, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà EVN giao.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa cũng đề nghị các cấp ủy đảng, bộ phận chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong tổng công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn, tổng công ty đến người lao động để người lao động hiểu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong tập thể người lao động, từ đó triển khai thành những hành động, việc làm cụ thể, thi đua lập thành tích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2023 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025 đã đề ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự đã bầu cử Ban thanh tra nhân dân tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm 05 thành viên. Thoả ước lao động tập thể cũng được Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 1 ký kết trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

Dịp này, tổng công ty còn tiến hành vinh danh Người lao động tiêu biểu và An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 1 năm 2023, đồng thời ký cam kết thực thi Văn hoá doanh nghiệp và Hành trình văn hoá EVNGENCO1 giai đoạn 2022-2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động Tổng công ty Phát điện 1:

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Ban lãnh đạo EVNGENCO 1 và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc quyết tâm thực thi Văn hoá doanh nghiệp và Hành trình Văn hoá EVNGENCO1 giai đoạn 2022-2025.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy (thứ sáu từ phải sang) và Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa (thứ năm từ trái sang) trao hoa, quà vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Người lao động tiêu biểu Tổng công ty 1 năm 2023.

 Các cá nhân đạt danh hiệu An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 1 năm 2023 được vinh danh tại Hội nghị.


  • 12/05/2023 11:38
  • D.Linh
  • 4174