EVNGENCO 2: Đảm bảo đủ than cho phát điện năm 2019

Là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ngày 12/1, tại thành phố Cần Thơ.

Dự Hội nghị còn có ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN biểu dương và ghi nhận những thành tích mà EVNGENCO 2 đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành chỉ đạo EVNGENCO 2 tiếp tục thiết lập kỷ cương vận hành, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, kinh tế đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện và đảm bảo số giờ vận hành vào mùa khô 2019.

Tổng công ty cần ký và tổ chức thực hiện hợp đồng than dài hạn với TKV và Tổng công ty Đông Bắc, chủ động bằng mọi giải pháp, phải đảm bảo cân đối đủ than trong và ngoài nước cho phát điện, nhất là mùa khô năm 2019. Thực hiện công tác sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ, tối ưu chi phí. Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy nhiệt điện. 

Tổng công ty cần tích cực, chủ động hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Trong đó, đảm bảo tiến độ khởi công các dự án mở rộng lưu vực cho công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị, Điện gió Công Hải 1, Hướng Phùng 1,…

Chủ tịch Dương Quang Thành đề nghị Tổng công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ về chủ đề năm 2019, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Ông Trương Hoàng Vũ báo cáo kết quả tại hội nghị.

Theo ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2, năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện được giao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, cũng như đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Tổng công ty cũng đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn điện; hoàn thành đưa vào vận hành dự án Thủy điện Sông Bung 2 (2x50MW), cũng như hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu vận hành ổn định, tin cậy, tỷ lệ điện tự dùng (khối thủy điện).

Công tác thị trường điện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đều hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu của năm.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 cũng cho biết, năm 2019, Tổng công ty cũng đặt ra các mục tiêu như: Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia, tích cực tham gia thị trường điện. 

Tổng công ty cũng đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công và nguồn vốn cho các dự án đầu tư nguồn điện đang triển khai. Tập trung nguồn vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến. EVNGENCO 2 cũng tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện cổ phần hóa theo tiến độ được phê duyệt,...

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân trao bằng khen của EVN cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Dịp này, Tổng công ty Phát điện 2 cũng vinh dự nhận bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ, cũng như cờ thi đua, bằng khen của EVN cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Một số mục tiêu của EVNGENCO 2 trong năm 2019

  • Sản lượng điện sản xuất dự kiến: 17.982 triệu kWh.
  • Vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu hoạt động của hệ thống điện Quốc gia.
  • Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án.
  • Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

 


  • 12/01/2019 02:37
  • Bài, ảnh: Thành An
  • 21101