EVNGENCO2 quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao 

Ngày 21/6/2024, Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP (EVNGENCO2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự của 33 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.421.567 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.

Tham dự chỉ đạo Đại hội có đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên và các Ban chức năng EVN. 

Về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Văn Dư - Phó TGĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban Kiểm soát; các ông Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát; lãnh đạo Công đoàn, các ban chức năng, đơn vị thành viên. 
 

Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị….

Năm 2023, tình hình thuỷ văn rất bất lợi. Đặc biệt trong quý II, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng, công tác cung ứng nhiên liệu gặp nhiều khó khăn, biến động. Bên cạnh, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lưu lượng nước về thấp hơn so với dự báo và trung bình nhiều năm. Từ đó đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện của EVNGENCO2. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp thẩm quyền, sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức của toàn EVNGENCO2, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo cung ứng điện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kết quả, sản lượng điện năm 2023 đạt xấp xỉ 16 tỷ kWh; toàn Tổng Công ty đóng góp vào ngân sách Nhà nước ước đạt 2.079 tỷ đồng. Trong đó, riêng cơ quan EVNGENCO2 nộp vào ngân sách TP. Cần Thơ là 442 tỷ đồng.

Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đánh giá cao các kết quả đạt được của EVNGENCO2, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN đề nghị: “Tổng công ty cần quyết tâm đảm bảo tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo không để xảy ra sự cố sau đại tu, trung tu; chỉ đạo các đơn vị Nhiệt điện đảm bảo đủ nhiên liệu, tất cả nhà máy điện đảm bảo vật tư thiết bị dự phòng cho sửa chữa thường xuyên, đáp ứng huy động trong mọi tình huống; sớm nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 để đảm bảo các yêu cầu về môi trường; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tính toán khả thi đối với các dự án điện gió: Hướng Phùng, Công Hải; đảm bảo đáp ứng tiến độ đối với dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I…”.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại hội nghị

Trước những khó khăn hiện hữu trong năm 2024, EVNGENCO2 quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

 


  • 23/06/2024 03:53
  • Ngọc Mai - Minh Lương
  • 1184