EVNHCMC: “6 hóa” để rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Đơn giản hóa, biểu mẫu hóa, thời lượng hóa, địa chỉ hóa trách nhiệm, tin học hóa và hiện đại hóa - đó là "6 hóa" đang được áp dụng tại Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh để ngày càng rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHCMC sẽ lấy ý kiến khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ sau khi  công ty điện lực hoàn tất hợp đồng mua bán điện - Ảnh: Minh Ngọc

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, năm 2016, Tổng công ty đã cấp điện cho 871 trạm biến áp chuyên dùng với thời gian bình quân thực hiện các thủ tục của ngành Điện là 5,74 ngày, thấp hơn 4,26 ngày so với quy định EVN (≤ 10 ngày) và thấp hơn 2,42 ngày so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, có 300 trạm biến áp do ngành Điện đầu tư với tổng thời gian giải quyết bình quân đạt 9,71/23 ngày làm việc, bao gồm cả thời gian giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Để đạt được kết quả đó, từ tháng 1/2016, Tổng công ty đã ban hành Quy trình cấp điện qua lưới điện trung áp, quy định rõ: Ngành Điện sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư công trình cấp điện cho các khách hàng (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản) với thời gian giải quyết không quá 23 ngày làm việc; trong trường hợp khách hàng tự đầu tư, thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện tối đa là 6 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, việc phân cấp cho các công ty điện lực chủ động quyết định đầu tư cấp điện chuyên dùng (không giới hạn công suất) cũng được đẩy mạnh, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Đối với 3 thủ tục do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện (thỏa thuận phù hợp quy hoạch, thỏa thuận tuyến và cấp phép xây dựng), EVNHCMC cũng đã kiến nghị và được các sở, ngành thống nhất, thực hiện song song với thời gian tối đa 15 ngày làm việc (rút ngắn 5 ngày so với quy định).

Cũng tại EVNHCMC, mọi giao dịch với khách hàng (tiếp nhận hồ sơ, trả lời, ký hợp đồng đầu tư, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện,...) đều thực hiện theo cơ chế “một cửa” qua Tổ Giao dịch khách hàng. Đặc biệt, EVNHCMC ưu tiên áp dụng biện pháp thi công live-line (thi công trên đường dây đang mang điện) cho việc đấu nối cấp điện, không chờ kế hoạch cắt điện.

Năm 2017, EVNHCMC được Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu thực hiện thời gian tiếp cận điện năng là 5 ngày (các thủ tục của điện lực). Để hoàn thành mục tiêu này, Tổng công ty đề ra 6 giải pháp, trong đó có tiếp tục tăng cường sử dụng live-line; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của các công ty điện lực. Sau khi các công ty điện lực hoàn tất kí hợp đồng mua bán điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng sẽ tổ chức khảo sát chất lượng cung cấp dịch vụ. 

Đồng thời, EVNHCMC cũng kiến nghị chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng “1 cửa liên thông”, đơn giản hóa hồ sơ; thực hiện song song các thủ tục của điện lực và của cơ quan quản lý nhà nước.


  • 16/03/2017 04:53
  • Minh Thủy
  • 8796