EVNHCMC thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được ghi nhận là đơn vị hoàn thành sớm nhất chương trình điện khí hóa nông thôn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (từ năm 2002). Từ đó đến nay, EVNHCMC vẫn đang không ngừng đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện nông thôn do đơn vị quản lý.

Trong giai đoạn 2010-2020, EVNHCMC đã đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng và phát triển lưới điện nông thôn khu vực ngoại thành.

Trong đó, giai đoạn 2010-2015, Tổng công ty tập trung phát triển lưới điện và hoàn thành các tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến năm 2015, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Giai đoạn 2016-2020, EVNHCMC tiến hành hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực ngoại thành, đáp ứng nhu cầu về phát triển nông nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư đô thị mới ở nông thôn…

Điện lưới quốc gia đã đến xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) từ năm 2016, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội

Ông Thái Quốc Dân - Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM cho biết, từ năm 2010 đến nay, việc thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân thành phố. Hệ thống lưới điện đã phủ kín đến từng ngõ xóm. Chất lượng dịch vụ điện nông thôn cũng đã có nhiều chuyển biến rõ nét; tạo động lực trong phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và các ngành nghề dịch vụ…

“Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, Thành phố đã có 18,52/19 tiêu chí đạt chuẩn, trong đó tiêu chí số 4 là tiêu chí hoàn thành đầu tiên", ông Thái Quốc Dân cho biết thêm.

Không chỉ hoàn thiện tiêu chí số 4, EVNHCMC còn chung sức với chính quyền và nhân dân các quận, huyện trên địa bàn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động như: Hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm; làm đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; hỗ trợ vốn để trang bị phương tiện sản xuất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ học bổng.


  • 23/10/2019 02:03
  • Thùy Lê
  • 6352