EVNICT giữ vai trò chủ chốt trong chuyển đổi số của Tập đoàn

Với 67 nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) nắm giữ vai trò quan trọng trong quá trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng tới trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN và ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh EVN đã làm việc với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) về tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Công ty.

67 nhiệm vụ liên quan công tác chuyển đổi số của EVNICT được chia thành các nhóm: Nâng cao năng lực, thực thi, quản trị điều hành; đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng, triển khai ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng triển khai hạ tầng số; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp;

Trong số này, có thể kể đến những nhiệm vụ rất quan trọng như: Xây dựng hệ thống EVN’s Cloud; thiết lập nền tảng số, triển khai công cụ tích hợp và quản trị dữ liệu; xây dựng kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung; lựa chọn và xây dựng kiến trúc nền tảng ứng dụng (Platform); xây dựng hệ thống SOC (trung tâm an ninh, an toàn thông tin) của EVN; ứng dụng người lao động (smartEVN); nâng cấp các hệ thống, phần mềm EVNHES, IMIS, CMIS…

Ngoài ra, EVNICT cũng đang triển khai công tác chuyển đổi số trong nội bộ công ty, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người dùng về các dịch vụ CNTT; hiện đại hóa quy trình, phương pháp phát triển phần mềm…

Để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số Tập đoàn giao, ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT cho hay, công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác chuyển đổi số và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các nhóm để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong EVNICT lộ trình 2021-2022, có tính đến 2025. Công ty đã có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ về chuyển đổi số tới từng CBCNV.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh EVN với công ty, ngày 26/5, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh, EVNICT có vai trò là đơn vị đầu não thực hiện chuyển đổi số của Tập đoàn và cần thực hiện tốt vai trò đó để EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Với mỗi nhiệm vụ chuyển đổi số, EVNICT cần có kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể. EVNICT cũng cần nghiên cứu xây dựng cấu trúc phần mềm dùng chung, đánh giá hiệu năng và tạo các tính năng, module mở để người dùng có thể phát triển theo nhu cầu. Tiếp tục hoàn chỉnh các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn theo yêu cầu của người sử dụng. Công ty cần nắm bắt, tiếp cận các công nghệ mới trên thế giới để tham mưu, đề xuất áp dụng trong Tập đoàn sao cho phù hợp xu thế chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐTV EVN đặc biệt nhấn mạnh, EVNICT cần nghiên cứu cơ cấu lại mô hình hoạt động của công ty; xem xét thay đổi tên gọi và cách thức quản trị để phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới.

Cũng trong buổi làm việc này, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân chỉ đạo công ty phải đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thay đổi cách làm, củng cố nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời, lựa chọn tư vấn tốt, tìm ra các giải pháp hữu hiệu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Công ty cần chú trọng tuyển dụng nhân lực chất lượng cao và xem xét, đề xuất cơ chế tiền lương để thực sự khuyến khích nhân tài. 


  • 26/05/2021 07:02
  • M.Hạnh
  • 6024