EVNNPC đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Đợt 2 lấy nước đổ ải đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/1/2021. Các Công ty Điện lực thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang phối hợp với địa phương để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm.

Ảnh minh họa

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, Tổng công ty chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm trên địa bàn. Các đơn vị trong EVNNPC cũng tăng cường nhân lực trực vận hành tại các khu vực có các công trình thủy lợi đầu mối, đảm bảo nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa.

Theo đại diện Công ty Điện lực Hưng Yên, thực hiện phương án đảm bảo cấp điện trong 03 đợt lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021, công ty sẽ nỗ lực đảm bảo tuyệt đối, không gây gián đoạn cấp điện đến các trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm. Trước đó, công ty đã triển khai các công việc rà soát, kiểm tra cần thiết để sẵn sàng đảm bảo điện. 

Công ty Điện lực Nam Định cũng cho biết, đã phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà tổ chức rà soát kiểm tra tình hình vận hành các thiết bị điện, kiểm tra hệ thống kênh mương, các trạm bơm đầu mối, thống nhất phương án cung cấp điện an toàn liên tục trước khi tiến hành các đợt bơm.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc EVNNPC cũng chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố; tổ chức kiểm tra và lập biên bản xác nhận tình hình cung cấp điện và tình trạng hoạt động của các máy bơm tại từng trạm bơm làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên liên quan...


  • 25/01/2021 09:48
  • PV
  • 2695