EVNPSC cần tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa, đảm bảo các tổ máy có độ tin cậy và khả dụng cao nhất

Đó là yêu cầu của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Ngô Sơn Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC).

Đảm bảo tiến độ, chất lượng sửa chữa các  tổ máy

Ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC cho biết: Trong năm 2021, EVNPSC đã hoàn thành 75 danh mục sửa chữa. Trong đó đáng chú ý nhất là lần đầu tiên thực hiện và đã hoàn thành tốt công tác đại tu tổ máy S1 và hệ thống dùng chung NMNĐ Thái Bình, thi công lắp đặt cáp khô 220kV của tổ máy H1, H2 NMTĐ Hòa Bình. Đơn vị đã tự nghiên cứu, tìm hiểu làm chủ thiết bị, thử nghiệm thành công, đưa hệ thống PSS của tổ máy H1 NMTĐ Huội Quảng, H1 NMTĐ Bản Chát vào làm việc mà không phải thuê chuyên gia nước ngoài. Ngoài ra, EVNPSC đã chủ động tự thực hiện nhiều công việc mà trước đây phải thuê ngoài.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 phát triển, bùng phát kéo dài, lan rộng khắp cả nước gây rất nhiều khó khăn; đồng thời do yêu cầu của EVN và của các đơn vị phát điện, tiến độ sửa chữa lớn nhiều danh mục phải lùi vào dịp cuối năm và cùng thời điểm; rất khó khăn cho trong công tác sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ sửa chữa. Tuy nhiên toàn bộ các danh mục sửa chữa lớn thực hiện trong năm 2021 đã được EVNPSC đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa theo đúng lịch; không để xảy ra sự cố về người và thiết bị, không phải thực hiện thi công thành nhiều đợt.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong đó, EVNPSC thực hiện vượt tiến độ sửa chữa đối với một số danh mục: Tổ máy S1 Thái Bình (03 ngày), tổ máy H1 Bản Chát (1 ngày), tổ máy H6 Sơn La (1 ngày) … Chất lượng sửa chữa đảm bảo phương án kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật; toàn bộ các tổ máy và hệ thống thiết bị sau sửa chữa đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không gây sự cố.

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa trong sản xuất luôn được lãnh đạo Trung tâm quan tâm, chỉ đạo. EVNPSC đã trình EVN xét duyệt và được Hội đồng sáng kiến EVN công nhận 05/07 giải pháp kỹ thuật là sáng kiến. Các sáng kiến áp dụng trong sản xuất đã tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả và tăng năng suất lao động.

Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN – Ngô Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao EVNPSC đã đạt được trong năm 2021. Năm 2022 dự báo dịch bệnh COVID-19 vẫn vô cùng phức tạp, khó lường trên thế giới và Việt Nam sẽ tiếp tục tác động lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của EVN nói chung và EVNPSC nói riêng. Tình hình cung ứng điện của EVN đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế đất nước hết sức khó khăn nên công tác sửa chữa lớn các tổ máy và thiết bị tại các đơn vị phát điện phải tiết giảm.

Chính vì vậy, ông Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNPSC tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp bố trí lại lao động; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mới của EVN giao. Triển khai và tổ chức tốt chủ đề năm của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Hoàn thành tất cả danh mục sửa chữa lớn năm 2022 được Tập đoàn giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó lưu ý thay thế bánh xe công tác NMTĐ Hoà Bình, đại tu S2 NMNĐ Thái Bình, hoàn thành sửa chữa tại các NMTĐ phía Bắc trước 30/4/2022…).

Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để đáp ứng nhu cầu sửa chữa thường xuyên, xử lý khiếm khuyết tại các nhà máy điện, đặc biệt là từ tháng 5-8/2022, đảm bảo độ tin cậy, khả dụng ở mức cao nhất, không có sự cố.

Phó Tổng giám đốc EVN - Ngô Sơn Hải trao Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể thuộc EVNPSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Do đơn vị quản lý sửa chữa nhiều nhà máy điện trải dài, nhân sự điều động đi nhiều nơi, chính vì vậy ông Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNPSC cần lưu ý công tác an toàn trong sửa chữa lớn, xây dựng lực lượng sửa chữa có tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp, hiện đại. Là đơn vị cung cấp dịch vụ, EVNPSC cần chú ý đến chất lượng dịch vụ, áp dụng ISO quản lý chất lượng. Lãnh đạo Công ty quan tâm nâng cao chất lượng và công tác quản trị nguồn nhân lực.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNPSC cần tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất lao động. EVNPSC chú trọng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong quản trị doanh nghiệp; Đổi mới hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiện đại và đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng chiến lược phát triển của EVN cũng như của EVNPSC.

Một số mục tiêu của EVNPSC năm 2022:

- Thực hiện đại tu tổ máy S2 NMNĐ Thái Bình, thay thế bánh xe công tác tổ máy H5 và thay thế cáp khô tổ máy H3, H5 NMTĐ Hòa Bình;

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giám sát trực tuyến của các nhà máy điện trực thuộc EVN (RMC);

- Tăng cường thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ sửa chữa  (DVSC) và từng bước nâng cao chất lượng DVSC của EVNPSC và chủ đề năm của EVNPSC ”Nâng cao chất lượng dịch vụ”;

- Thực hiện mở rộng phạm vi sửa chữa tại các nhà máy điện trong và ngoài EVN;

- Phấn đấu tăng năng suất lao động trên 10%.

 


  • 26/01/2022 05:29
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến
  • 3052