EVNSPC bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức và kéo dài cho đến hết tháng 8/2023.

Theo EVNSPC, có 5 lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như: Kỹ sư an toàn, cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; nhóm người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động,... tại EVNSPC và các đơn vị trực thuộc tổng công ty.

Tổng số học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ đợt này trên 500 người, các học viên sẽ được giảng viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình khung huấn luyện nhóm 2, quy định tại Phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 của EVNSPC - Ảnh: Lê Văn Tám.

Hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Điều kiện và thủ tục để doanh nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện và thủ tục để doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khai báo, quản lý, kiểm định, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động (kể cả TNGT liên quan đến lao động); giới thiệu phương pháp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo phương pháp thực tế ảo; chủ trương/định hướng – chương trình/kế hoạch – giải pháp về công tác an toàn trong EVNSPC.

Điểm mới của đợt huấn luyện lần này là các học viên được trải nghiệm thực tế ảo, qua kính VR trong một số tình huống tai nạn đối với phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo phương pháp thực tế ảo, nhằm nâng cao tính thực tế và chuyển đổi số trong công tác huấn luyện, đạt được hiệu quả cao công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ trong EVNSPC.

Trong quá trình học, giảng viên và học viên cũng đã có các thảo luận những vấn đề liên quan đến quy định, chính sách mới của ngành và Nhà nước để được làm rõ, nắm vững nhằm nâng cao nghiệp vụ, kiến thức của bộ phận làm công tác an toàn trong EVNSPC ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao tính hiệu quả trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.


  • 11/08/2023 10:54
  • Lê Văn Tám
  • 3827