EVNSPC tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023. Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức và Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức chia sẻ, trước những khó khăn trong năm 2023, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị Đối thoại định kỳ năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Đại diện tập thể người lao động, ông Phạm Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNSPC - cho biết, trong những năm gần đây, các đơn vị trong Tổng công ty ngày càng thực hiện tốt hơn việc tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ, đối thoại vụ việc và hội nghị người lao động hàng năm.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các hội nghị và thông qua gặp gỡ trực tiếp người lao động, những vấn đề từ thực tiễn đã được Công đoàn các cấp tổng hợp, chọn lọc và lắng nghe người lao động để làm cơ sở đối thoại, đề xuất tại hội nghị. Trong đó, bao gồm 19 nội dung theo 5 nhóm vấn đề về điều kiện làm việc; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; tiền lương cho người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn; chế độ tiền ăn giữa ca, tiền lương của người lao động,…

Các nội dung đề xuất tại hội nghị đã được giải đáp trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị

Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, các nội dung đề xuất của Công đoàn EVNSPC và các đại biểu tham dự đã được Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cùng lãnh đạo các ban tiếp thu, giải đáp hiệu quả. 

Lãnh đạo EVNSPC cũng đề nghị cán bộ công đoàn các cấp trong Tổng công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động tập thể CBCNV tích cực đồng hành, nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2023. Công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cần gắn bó và kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động nhằm giải quyết hiệu quả các yêu cầu của người lao động ngay từ các cấp cơ sở.

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái khẳng định, hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, có 16/19 nội dung đề xuất được thống nhất cao; 3/19 nội dung sẽ tiếp tục xem xét thấu đáo và hoàn chỉnh giải pháp để đưa vào thực hiện trong thời gian tới.


  • 08/12/2023 11:15
  • Công đoàn EVNSPC
  • 2441