Gần 100 CBNV PC Kon Tum được đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mới đây, Công ty Điện lực (PC) Kon Tum đã tổ chức đào tạo cho gần 100 CBNV về kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng (KH) cho gần 100 CBCNV Công ty.

Gần 100 CBNV PC Kon Tum tham gia đào tạo, ngày 13/6

Tham dự khóa đào tạo có ông Nguyễn Văn Hạnh – Giám đốc công ty, các Phó Giám đốc PC Kon Tum, cùng các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Phòng Kinh doanh, An toàn, Kỹ thuật, Tổ chức và Nhân sự, Văn phòng công ty và các Điện lực trực thuộc.

Giảng viên của khóa đào tạo là Tiến sĩ Lê Thị Trúc Anh - Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực - Trưởng phòng Tạp chí, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời lượng 01 ngày đào tạo, giảng viên đã đã chia sẻ về một số nội dung như: Chuyển đổi nhận thức về giao tiếp khách hàng và dịch vụ khách hàng trong chuyển đổi số; kỹ năng giao tiếp - ứng xử (theo Bộ Tài liệu Văn hóa EVN năm 2022 và Bộ Quy tắc ứng xử của EVN năm 2023); thực hành các tình huống giao tiếp khách hàng tại PC Kon Tum…

Việc tổ chức khóa đào tạo nhằm trang bị cho CBCNV PC Kon Tum những kiến thức cơ bản và mới nhất về nghệ thuật giao tiếp và dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh điện, hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm 2023 của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Trung, phục vụ khách hàng với chất lượng ngày càng tốt hơn.


  • 16/06/2023 05:45
  • Phạm Ngọc
  • 3369