Giá bán điện theo Quyết định 2941-BCT ngày 8/11/2023

Ngày 8/11/2023, Bộ Công Thương có Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

5. Giá bán buôn điện nông thôn

6. Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

6.1 Thành phố, thị xã

6.2 Thị trấn, huyện lỵ

7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

9. Giá bán buôn điện cho chợ

 


  • 10/11/2023 09:20
  • EVN
  • 85695