Giải quyết dứt điểm vướng mắc để thi công dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, ngày 24/10.

Đến ngày 23/10, các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm đất ở, tài sản bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 470/471 hộ dân. Số hộ đã được niêm yết công khai phương án bồi thường qua 7 đợt là 440/470 hộ; có 386 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng số tiền hơn 212,8 tỷ đồng.

Đối với việc xây dựng khu tái định cư giai đoạn 2, hiện 5 gói thầu đã triển khai thi công những tiến độ chậm. Cụ thể, gói thầu thi công hệ thống cấp nước chỉ đạt 70% khối lượng công việc; thi công gói thầu hệ thống cấp điện gặp vướng mắc do có 3 hộ dân chưa nhận hết tiền đền bù GPMB, chưa trả mặt bằng.

Về giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong GPMB giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, hiện tại, có 3 hộ không đồng ý nhận tiền và đề nghị phải được bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá năm 2019 và phải được bồi thường các tài sản tạo lập sau thông báo thu hồi đất. Có 7 hộ đã nhận tiền và nhận đất tái định cư những chưa bàn giao mặt bằng, 2 hộ xây dựng trái phép và nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm đất đã được bồi thường, GPMB làm hàng rào chăn nuôi và sản xuất, do đó, chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Đối với sân phân phối 500kV do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, còn 1 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền thuộc phạm vi ảnh hưởng của hàng rào khu vực; có 3 hộ đang tái lấn chiếm đất để sản xuất.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã có nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và thống nhất một số giải pháp thực hiện thời gian tới, đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, hợp tác của người dân đối việc triển khai dự án; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để người dân sớm ổn định sản xuất và sinh sống; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm cấp nước sạch, điện sinh hoạt cho các hộ dân…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là công trình trọng điểm quốc gia nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Vì thế, cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để triển khai thi công trong khoảng thời gian giữa tháng 11-2019; chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với việc triển khai dự án; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, có kế hoạch cụ thể bảo vệ thi công các hạng mục dự án; sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư để ổn định sinh hoạt, sản xuất cho người dân; quan tâm vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân khu vực triển khai dự án.


  • 25/10/2019 02:29
  • Theo baoquangbinh.vn
  • 9316