Hải Dương chủ động lấy nước đợt 2

Hải Dương có 4 ngày lấy nước đợt 2, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2.

Tính đến ngày 16/2, Hải Dương đã đổ ải được 51.481 ha, đạt 96% kế hoạch. Tất cả các địa phương đã lấy xong nước đổ ải, trừ thị xã Kinh Môn mới đạt 62,1% kế hoạch do thời vụ thu hoạch cây hành, tỏi chưa kết thúc.

Để việc lấy nước, trữ nước đạt hiệu quả cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm Công điện số 03/CĐ-TL-QLVH ngày 15/2/2024 của Cục Thủy lợi về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Tính đến ngày 16/2, Hải Dương đã đổ ải được 51.481 ha, đạt 96% kế hoạch. Trong ảnh: Nông dân xã Tân Trào (Thanh Miện) gieo cấy vụ Đông Xuân

Tiếp tục thực hiện kế hoạch lấy nước, trữ nước phù hợp thực tế nguồn nước và lịch xả nước từ các hồ thủy điện. Chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục được dâng cao, bảo đảm chất lượng để tích cực lấy nước và tích trữ nước vào hệ thống kênh mương phục vụ giai đoạn tưới dưỡng. Thị xã Kinh Môn đẩy nhanh tiến độ lấy nước đổ ải phù hợp kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng địa phương.

Đối với các địa phương, đơn vị lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông ngoài tiếp tục tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy nước và trữ nước vào hệ thống kênh trục. Phải thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước vào đồng bảo đảm chất lượng. Hướng dẫn, đôn đốc người dân làm đất để giữ nước trên ruộng; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. TP Chí Linh phải quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa nước trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa hệ thống công trình, máy móc, thiết bị do địa phương, đơn vị quản lý, bảo đảm 100% máy móc thiết bị, công trình hoạt động tốt để phục vụ sản xuất. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống hạn vụ đông xuân 2023-2024 của địa phương, đơn vị.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải giám sát chặt chẽ độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, ngay khi nguồn nước cho phép, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước để trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ sản xuất.

Hải Dương có 2 đợt lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 28/1 (rút ngắn 2 ngày so kế hoạch); đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2.

Link gốc


  • 19/02/2024 03:08
  • Theo báo Hải Dương
  • 2789