Hoàn thành đóng điện nhánh rẽ 220kV thuộc công trình TBA 220kV Lưu Xá (Thái Nguyên)

18h50 ngày 22/4, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành nhánh rẽ 220kV thuộc công trình TBA 220kV Lưu Xá (tỉnh Thái Nguyên).

ĐD 220kV mạch kép từ TBA 220kV Lưu Xá đấu nối vào ĐD 220kV Thái Nguyên-Phú Bình

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành.

Công trình TBA 220kV Lưu Xá được xây dựng tại thôn Hòa Bắc, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công trình có 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, xây dựng mới TBA 220kV, lắp đặt 1 máy biến áp 220kV-250MVA, đã được CPMB và các đơn vị liên quan đóng điện thành công đưa vào vận hành vào ngày 31/12/2018. Giai đoạn 2 với quy mô xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ TBA 220kV Lưu Xá đấu nối vào ĐD 220kV Thái Nguyên - Phú Bình tại khoảng cột 87-88, chiều dài toàn tuyến gần 1,1km.

Tuy chiều dài đoạn tuyến ngắn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác BT-GPMB. Bằng sự nỗ lực của các bên liên quan trong đó có sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, cùng với nỗ lực của đơn vị xây lắp và các bên liên quan, CPMB đã hoàn thành đóng điện đáp ứng tiến độ dự án.

Việc đóng điện đưa vào vận hành nhánh rẽ 220kV thuộc công trình TBA 220kV Lưu Xá đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và hệ thống điện miền Bắc nói chung. Tiếp nhận nguồn điện năng từ các nhà máy thuỷ điện khu vực Tây Bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220kV hiện có của khu vực, tạo ra mối liên kết mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.