Hoàn thành gói thầu dựng cột đầu tiên Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối

Chiều 26/5/2024, gói thầu số 63 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I - Phố Nối đã hoàn thành dựng cột. Đây là gói thầu đầu tiên của cung đoạn này hoàn thành dựng cột, vượt trước tiến độ yêu cầu 5 ngày.

Gói thầu số 63 thuộc địa bàn huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) gồm 14 vị trí móng (từ vị trí 275-288), trong đó có 3 móng cọc với 6 khoảng néo (tương ứng gần 6km đường dây), trong đó có 2 vị trí néo dùng cột 2 thân.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Xây lắp điện 4 Sông Hồng - đơn vị tham gia xây lắp gói thầu cho biết: Đây là khu vực gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công khi phải đi qua đồng ruộng, nền địa chất yếu, khối lượng cọc đóng rất lớn, địa hình thi công chật hẹp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVN, EVNNPT cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân nơi có dự án đi qua trong việc bàn giao sớm mặt bằng cho Dự án, nên đơn vị đã sớm tiếp cận vị trí để thi công được ngay. Ngoài ra, mỗi CBCNV của Công ty đã xác định rõ tính chất, tầm quan trọng của dự án nên đã huy động tối đa lực lượng, làm việc 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên lễ, Tết, xuyên ngày nghỉ, đồng thời tổ chức biện pháp thi công hợp lý từ khâu đào đúc móng đến dựng cột nên đã hoàn thành sớm kế hoạch đề ra.

Gói thầu số 63 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối đã hoàn thành dựng cột

Lãnh đạo Công ty CP Xây lắp điện 4 Sông Hồng cho biết thêm: Song song với quá trình trình dựng cột, đơn vị tính toán thời gian hợp lý để tổ chức phương án thi công kéo dây, mỗi khoảng néo dựng cột được hoàn thành, đơn vị sẽ tổ chức kéo dây ngay và đến nay đơn vị đã tổ chức kéo dây 2/6 khoảng néo. Sau khi vị trí cột cuối cùng của gói thầu hoàn thành, đơn vị dồn lực tập trung kéo dây và quyết tâm hoàn thành gói thầu này trước ngày 15/6/2024, vượt tiến độ đề ra.

Việc hoàn thành gói thầu dựng cột đầu tiên của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối có ý nghĩa quan trọng, là động lực để các đơn vị khác cùng tích cực nỗ lực cố gắng với quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích.

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối:

- Có chiều dài khoảng 127 km,

- Đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

- Có 334 vị trí móng, với 144 khoảng néo hành lang tuyến.

- Tính đến trưa ngày 26/5/2024: đã hoàn thành 331/334 vị trí móng; cung cấp 210 cột thép đến công trường; hoàn thành và đang lắp dựng 192 cột; đang kéo dây 2 khoảng néo.

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây


  • 27/05/2024 08:29
  • Xuân Tiến
  • 3664