Hoàn thành toàn bộ đường dây 500kV mạch 3

Lúc 6 giờ 6 phút ngày 17/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện mang tải đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch, qua đó đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ cụm dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Ngay sau khi đóng điện, mỗi mạch đường dây mang tải 110MW.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 31/7/2022, đoạn tuyến này đã được đóng điện kỹ thuật để thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3.

Lãnh đạo CPMB cùng ca trực vận hành tại TBA 500kV Quảng Trạch chứng kiến thời khắc đóng điện mang tải đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch

Việc đóng điện mang tải dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3, đồng thời giúp giải tỏa hết công suất Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng lên hệ thống điện quốc gia, tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, thành phố Đà Nẵng và phụ cận.

Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch từ Trạm biến ápp 500kV Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Sân phân phối 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) dài hơn 32km. 

Tổng thể dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Trung;

- Gồm 3 dự án thành phần:

+ Đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch;

+ Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi;

+ Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2;

- Tổng mức đầu tư: 11.949 tỷ đồng;

- Khởi công: ngày 18/12/2018;

- Đóng điện thông tuyến: tháng 7/2022

- Quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm: 

+ Xây dựng mới gần 742 km đường dây 500kV mạch kép đi qua 9 tỉnh/ thành phố

+ Xây dựng mới 08 ngăn lộ 500kV tại sân phân phối Trung tâm Điện lực Quảng Trạch;

+ Mở rộng một số ngăn lộ 500kV tại các trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2;

+ Xây dựng mới 03 trạm lặp quang và 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.