Hội đồng Tuyển chọn 'cân não' chấm điểm ứng viên cho vị trí Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN

4 ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển vị trí Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN đã có buổi trình bày về chương trình hành động của cá nhân, ngày 14/8.

 

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN chủ trì buổi thi tuyển. Các thành viên còn lại của Hội đồng Tuyển chọn bao gồm các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tham gia ứng tuyển là 4 chuyên viên tài năng đến từ các ban chuyên môn trong Tập đoàn gồm: ông Phạm Viết Thạch - Chuyên viên Ban Chiến lược phát triển EVN; ông Nguyễn Quang Vinh - Chuyên viên Ban Chiến lược phát triển EVN; Bà Trần Thị Thu Trà – Chuyên viên Ban Chiến lược phát triển EVN; ông Nguyễn Anh Tú – Chuyên viên Ban Kế hoạch EVN.

04 ứng viên (ngồi hàng ngang) được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, sự tự tin, sáng tạo trong công việc

"Hỏi xoáy..."
4 ứng viên đã thuyết trình chương trình hành động của cá nhân trước Hội đồng. Các ứng viên không được dự thính phần thuyết trình của nhau. Nội dung chương trình hành động như: Đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của Ban Kế hoạch, từ đó đưa các chương trình hành động, các định hướng, mục tiêu, giải pháp thực thi,…, nếu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVN.

Dựa trên thế mạnh của bản thân, mỗi cá nhân đã đưa ra một chương trình hành động khác nhau, với những giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện tốt vai trò, vị trí chức danh nếu được bổ nhiệm. 

Sau bài trình bày, mỗi ứng viên phải trả lời nhanh khoảng 30 câu hỏi đến từ các thành viên trong Hội đồng Tuyển chọn. Đây là những câu hỏi mà ứng viên không được biết trước, không có thời gian suy nghĩ mà phải phản ứng nhanh trước các tình huống đưa ra.

Ứng viên trình bày chương trình hành động của mình và không được dự thính phần thuyết trình của ứng viên khác

Không chỉ xoay quanh chương trình hành động mà thí sinh trình bày, các câu hỏi của Hội đồng Tuyển chọn buộc ứng viên phải có kiến thức rộng, đặc biệt là các vấn đề “nóng” của EVN. Điển hình là những câu hỏi yêu cầu ứng viên phải đưa ra đánh giá, giải pháp về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong giai đoạn tới như: hiệu quả đầu tư; cân bằng tài chính; thị trường điện bán lẻ điện cạnh tranh; quy hoạch điện; vấn đề xã hội hóa nguồn điện, lưới điện; quản trị rủi ro; vai trò, thách thức của EVN trong thời gian tới; quan điểm về vấn đề phát triển năng lượng tái tạo; giải pháp để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch…

Tổng giám đốc EVN còn kiểm tra "kỹ năng mềm" của ứng viên bằng câu hỏi "Bạn sẽ nói như thế nào, khi buộc phải nói với đồng nghiệp là họ làm việc rất kém?". Trong khi đó, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự EVN đưa ra tình huống "Bạn sẽ làm gì nếu một nhân viên luôn phản đối ý kiến của mình?". Trưởng Ban Đấu thầu EVN lại đặt vấn đề "Nếu được tuyển dụng vào vị trí Phó Ban Kế hoạch nhưng không được tập thể Ban chào đón, bạn sẽ ra đi hay ở lại?",... 

Sau mỗi phần thi của từng ứng viên, các thành viên Hội đồng Tuyển chọn đã đánh giá, nhận xét một cách công khai, minh bạch; thẳng thắn phân tích ưu, nhược điểm của từng ứng viên. Nhìn chung, các thành viên Hội đồng Tuyển chọn đánh giá cao năng lực công tác, kinh nghiệm, sự tự tin, tư duy của các ứng viên. Đặc biệt, các ứng viên đã thể hiện được đổi mới, sáng tạo trong chương trình hành động.

Hội đồng tuyển chọn đã làm việc công tâm, minh bạch để chọn ra ứng viên xuất sắc nhất

Minh bạch, công tâm tuyển chọn

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân – Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn nhận định, các thành viên Hội đồng đã đánh giá công tâm, sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện sự dân chủ, khách quan trong đánh giá, chấm điểm các ứng viên.

Cả 4 ứng viên đều rất xuất sắc. Các ứng viên đều đưa ra được những sáng kiến tốt trong chương trình hành động. Nhiều ý tưởng Ban Kế hoạch có thể nghiên cứu, xem xét áp dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao năng lực của cả 4 ứng viên tham gia Chương trình

Kết quả, ông Nguyễn Anh Tú - Chuyên viên Ban Kế hoạch EVN đã xuất sắc vượt qua 3 ứng viên còn lại, với kết quả được Hội đồng Tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN chấm đạt 87,1/100 điểm. Đang công tác tại Ban kế hoạch vừa là thuận lợi, cũng vừa là thách thức đối với ông Nguyễn Anh Tú, bởi chương trình hành động sẽ dễ đi vào lối mòn, không có đột phá. Tuy nhiên, ông Tú đã chứng minh được năng lực bản thân, thuyết phục thành công Hội đồng Tuyển chọn với một chương trình hành động được đánh giá là mang tính thực tiễn cao, có sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với công tác kế hoạch của EVN trong thời gian tới. 

Chúc mừng ông Nguyễn Anh Tú trúng tuyển vị trí Phó trưởng Ban Kế hoạch EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng khẳng định, 3 ứng viên còn lại đều rất xứng đáng để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong Tập đoàn. Đồng thời, Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị các ứng viên tiếp tục nỗ lực, đưa những ý tưởng đã đề xuất vào thực tiễn.  

Trước đó, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1447/EVN-TC&NS ngày 2/3/2020 về chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN. 

Thông qua chương trình, EVN sẽ phát hiện, thu hút, tuyển chọn những cán bộ giỏi, có trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực tham mưu, giải quyết các vấn đề khó, phức tạp phát sinh trong thực tế, tạo nguồn cán bộ để xem xét, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong EVN.

Bên cạnh đó, EVN cũng tạo động lực để CBCNV phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, học tập, tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý trong EVN; tạo cơ hội để CBCNV thể hiện bản thân.

Ngày 16/6 vừa qua, hai ứng viên đầu tiên đã trình bày chương trình hành động cá nhân ứng tuyển vào vị trí Phó trưởng ban Khoa học Công nghệ EVN.

 


  • 14/08/2020 07:33
  • H. Hoa
  • 8152