Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần hai khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 10/11 tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần hai khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đỗ Đức Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, kể từ sau Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp, các công việc được triển khai hoàn thành tốt với vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai này, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI sẽ tích cực tập trung đóng góp ý kiến cho 04 nội dung quan trọng, bao gồm: chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn ĐLVN khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn ĐLVN khóa VI; Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là các nội dung quan trọng đã được Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ nhất, khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 họp, đóng góp ý kiến và thông qua ngay trước khi cuộc họp của Ban chấp hành diễn ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn ĐLVN khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo đó, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam có 13 kỳ họp thường kỳ. Mỗi kỳ họp, Ban Chấp hành sẽ thảo luận Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm hoặc một năm; báo cáo hoạt động của UBKT; thảo luận các chuyên đề, họp đột xuất các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự thông qua chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành cũng trao đổi, đưa ra định hướng hoạt động cho Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2023-2028 chung và các công đoàn cơ sở nói riêng trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và tổ chức một số hoạt động, nêu cao tinh thần tự nguyện, sáng tạo của các công đoàn cơ sở.

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ nhất, khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cảm ơn tinh thần đoàn kết, ủng hộ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đại biểu tham dự hội nghị. 

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh, những dự thảo được thảo luận và thông qua tại hội nghị này sẽ là đường lối hoạt động của Công đoàn ĐLVN trong giai đoạn 2018 - 2023, vì vậy Thường vụ Công đoàn ĐLVN sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu dự hội nghị để hoàn thiện các quy chế hoạt động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, các cán bộ Công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chuyên môn để phát động các phong trào thi đua, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và đặc biệt là phải có những giải pháp cụ thể để tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, đáp ứng với sự tiến trình hoạt động và phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn tới.


  • 10/11/2023 10:40
  • Đình Ngà
  • 3306