Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phiên tháng 3/2023 diễn ra sáng 17/3 tại Hà Nội. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Chính – Phó Vụ trưởng Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phiên tháng 3/2023 - Ảnh: Ng.Tuấn.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo kế hoạch và đề cương Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31 – NQ/ĐU, ngày 19/2/2020 của Đảng ủy EVN về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2020 – 2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về một số tờ trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.


  • 17/03/2023 10:22
  • Ngọc Tuấn
  • 3716