Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 3/2022 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 28/3, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 3/2022.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Chính – Phó Vụ trưởng vụ VI (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2022; thông qua báo cáo về tình hình cân đối than và cung cấp điện năm 2022; thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 1/4/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện,...

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thông qua Báo cáo những điểm mới của Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mai nhà nước với cấp ủy địa phương.

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đánh giá cao những nỗ lực của toàn EVN đã đạt được trong quý I/2022. Bước sang quý II/2022 và cả năm 2022, EVN sẽ còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ban Thường vụ, lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.