Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022

Ngày 1/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Cao Đạt Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN, Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn, cho biết việc phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên được Đảng ủy Cơ quan EVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã tiếp nhận trên 300 văn bản của các cấp ủy, qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành gần 200 văn bản, để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin thông qua mạng nội bộ, D-office, Email trong việc tiếp nhận, phát hành, gửi văn bản, tài liệu của Đảng, tích cực đóng góp vào kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan EVN đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cơ quan EVN đã xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan EVN năm 2022, được cụ thể hoá theo từng tháng, từng quý, qua đó đã hoàn thành 43/48 nội dung chương trình công tác năm 2022 (5 nội dung chưa hoàn thành do nguyên nhân khách quan).

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được chú trọng, quan tâm; hoạt động của bộ phận công tác dự luận xã hội, báo cáo viên được duy trì, thường xuyên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Cơ quan EVN đảm bảo đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã cử 10 quần chúng ưu tú tham gia lớp học lớp nhận thức về Đảng; 5 đảng viên dự bị tham gia lớp Đảng viên mới; đăng ký 13 đảng viên trong diện quy hoạch cán bộ quản lý các cấp tham gia khóa học trung cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Cao Đạt Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan EVN đã tham mưu công tác kế hoạch, sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực về thực hiện phòng chống tham nhũng; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp; hoạt động truyền thông quan hệ cộng đồng, công tác quốc phòng an ninh... đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy EVN, Chủ tịch HĐTV EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, SXKD trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của ngành năng lượng.

Đoàn công tác của Đảng ủy EVN cũng chỉ ra và yêu cầu Đảng bộ Cơ quan EVN khắc phục một số hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác Đảng cũng như trong nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Dương Quang Thành chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2023 cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; tách bạch tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng giữa Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng bộ Cơ quan EVN, bố trí cán bộ đúng người đúng việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời tăng cường công tác sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cơ sở với 22 chi bộ trực thuộc 363 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.


  • 01/12/2022 05:54
  • Thanh Huyền
  • 5581