Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2022

Chuẩn bị cho Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I - năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 429-CV/ĐU về việc tham gia, hưởng ứng hội thao này.

Theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đối tượng tham gia hội thao là: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN; Thường trực Đảng ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; cán bộ thực hiện công tác Đảng tại Văn phòng và các ban Tổ chức và Nhân sự, Kiểm tra – Thanh tra, Truyền thông của EVN. Các nội dung thi đấu gồm 7 môn: Cầu lông, bóng bàn, tennis, bi lắc, cờ tướng, cờ vua và kéo co. 

Nhằm nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể trạng, thể chất, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, cũng như lập thành tích kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022); kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (11/4/2007-11/4/2022); kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (8/10/2007-8/10/2022), Đảng ủy EVN yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng về Hội thao của Đảng ủy Khối DNTW và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị, tổ chức mình tham gia. Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức truyền thông sâu rộng về Hội thao trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Tập đoàn.

Chi tiết nội dung có file đính kèm.

Congvan429DanguyEVN2021.PDF


  • 08/11/2021 04:38
  • Xuân Tiến
  • 8698