Hơn 89.000 chủ nhà trọ các tỉnh phía Nam cam kết thu tiền điện đúng giá

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã yêu cầu 21 Công ty Điện lực thành viên tổ chức hướng dẫn cho các chủ nhà trọ cách tính tiền điện theo bậc thang, nhằm đảm bảo cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định.

Tính đến cuối tháng 10/2022, EVNSPC đã quản lý 89.429 nhà trọ được mua điện đúng giá, trong đó có 48.170 nhà trọ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho người thuê nhà.

Trong trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện sẽ được cấp định mức cho chủ nhà, căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn. Theo đó, EVNSPC sẽ áp dụng giá bán điện theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp chủ nhà trọ không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, EVNSPC sẽ ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do Công ty Điện lực phát hành.

EVNSPC đã yêu cầu 21 công ty điện lực trực thuộc tổ chức hướng dẫn cho các chủ nhà trọ cách tính tiền điện theo bậc thang, tránh trường hợp thu đồng giá gây thiệt thòi cho người sử dụng ít điện so với người sử dụng nhiều điện.

Nhân viên điện lực EVNSPC kiểm tra đồng hồ điện lắp đặt tại nhà trọ để người thuê nhà trọ được sử dụng điện đúng giá.

Tổng công ty cũng thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các các chính sách, quy định của nhà nước về giá bán điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà trên website chăm sóc khách hàng EVNSPC, các phòng giao dịch khách hàng, khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường đại học, trụ sở khu phố, các khu nhà trọ…

Bên cạnh đó, 21 đơn vị điện lực trực thuộc EVNSPC cũng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, huyện, xã thực hiện phổ biến thông tin, tuyền truyền nâng cao nhận thức của chủ nhà trọ, vận động các chủ trọ ký cam kết thực hiện thu tiền điện đúng quy định, đảm bảo theo mức giá hỗ trợ. Đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp chủ nhà trọ vi phạm.


  • 09/11/2022 09:38
  • H.Linh
  • 5378