Huy động hệ thống chính trị thị xã Kỳ Anh để tuyên truyền, vận động thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3

Văn bản số 322/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xử lý vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Thông báo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phê bình UBND thị xã Kỳ Anh đã để xảy ra chậm trễ trong công tác BT-GPMB dự án, yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND thị xã Kỳ Anh tập trung quyết liệt, lập kế hoạch từng tuần, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác BT-GPMB đảm bảo tiến độ dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, bám sát địa bàn, kiểm tra cụ thể để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại hiện trường. Đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) theo đúng tiến độ và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc BT-GPMB

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã tập trung cao để thực hiện các nội dung trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của thị xã theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với CPMB để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, khẩn trương hoàn thành công tác BT-GPMB; đồng thời phối hợp với Tổ công tác của tỉnh và các Sở, ngành chuyên môn liên quan để kịp thời được hướng dẫn thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền của UBND thị xã.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tư cho các đơn vị triển khai, thực hiện các dự án trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh phân công các lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể với từng khâu, địa bàn trong thực hiện dự án; huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận thực hiện dự án của quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các dự án đang thi công nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với các đề nghị của UBND thị xã Kỳ Anh về các vướng mắc vượt thẩm quyền trong BT-GPMB do ảnh hưởng bởi dự án, giao Tổ công tác của tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh, CPMB và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2020.

Đồng thời Tổ công tác của tỉnh tiếp tục hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định đối với các vướng mắc về bồi thường toàn bộ số lượng cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng; bồi thường mỏ đất, nhà làm việc trong hành lang tuyến của một doanh nghiệp, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/9/2020.

Sở TN&MT và Tổ công tác của tỉnh tiếp tục hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh về chuyên môn đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội vượt thẩm quyền.