Infographic: Một số kết quả sản xuất kinh doanh của EVN quý I năm 2022

3 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh cả nước tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.


  • 06/04/2022 04:41
  • Hồng Hoa - Sơn Tùng
  • 5672