Khách hàng TP.HCM nhận ngay ưu đãi khi thanh toán tiền điện trực tuyến

Trong tháng 11, Công ty CP Zion và Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến triển khai các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM khi thanh toán tiền điện trực tuyến.

 

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM thanh toán tiền điện qua zalopay

Cụ thể, từ ngày 1/11/2022 – 30/11/2022, Công ty CP Zion triển khai chương trình: “ZaloPay ưu đãi 50.000đ – Sút bay hóa đơn điện” cho khách hàng sử dựng điện tại TP.HCM lần đầu thanh toán tiền điện bằng ví zalopay. 

Công ty CP Dịch vụ Di động trực tuyến có chương trình “Quét bay hóa đơn điện – Nhận hoàn tiền đến 999.999 đồng”. Theo đó, từ 08/11/2022 – 21/11/2022, khách hàng sử dụng điện của EVNHCMC khi thanh toán 01 hóa đơn bất kỳ trong các hóa đơn điện từ 30.000 đồng qua MoMo, khách hàng sẽ được nhận ngay hoàn tiền ngẫu nhiên, tối đa 999.999 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 10/11/2022 – 31/12/2022, chương trình “Bạn mới MoMo nhập mã nhận quà 210K”, khách hàng sử dụng điện của EVNHCMC được giảm 60.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tiền điện. Chương trình ap dụng cho khách hàng chưa từng giao dịch bằng MoMo trước đó.


  • 22/11/2022 02:53
  • Nghi Viên
  • 6876