Khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ (Hải Dương)

Ngày 31/3, Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ tại tỉnh Hải Dương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 174,4 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án TBA 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ

Công trình có quy mô xây mới 16,4km đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Hải Dương đến TBA 110kV Thanh Hà; xây dựng mới 01 trạm biến áp 110/35/22kV, với quy mô 2 máy biến áp (30-63MVA); lắp đặt biết bị cho các ngăn lộ 110kV, 35kV, 22kV; trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA...

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đóng điện vào tháng 6/2021. Sau khi đi vào vận hành, TBA 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ sẽ góp phần đảm bảo độ tin cậy cung cấp điên, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ các phụ tải khu vực huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ và các khu vực lân cận; chống quá tải cho TBA 110kV Đồng Niên; TBA 110kV Ngọc Sơn; khai thác hiệu quả dự án lắp máy T2 TBA 220kV Hải Dương 2…

Dự án cũng góp phần giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp của lưới trung áp trong khu vực; củng cố nâng cao và hoàn thiện bộ máy quản lý điện nông thôn, khu công nghiệp theo hướng tập trung, tái đầu tư lưới điện sau này; phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035....

.


  • 02/04/2021 02:20
  • Nghi Viên
  • 3457