Ký hợp đồng 2 gói thầu thi công xây lắp dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB 2) tổ chức ký các hợp đồng “Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp công trình và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối từ cụm Nhà máy Thủy điện Nam Kong 1,2,3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam” và hợp đồng “Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam”.

Ban Quản lý dự án Điện 2 và liên danh nhà thầu ký kết ngày 31/3/2022

Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối từ cụm nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam, được đầu tư xây dựng tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đóng điện vào quý IV/2022. Trong đó, Trạm cắt 220kV Bờ Y gồm 10 ngăn 220kV, trong giai đoạn này lắp đặt 5 ngăn xuất tuyến và 1 ngăn máy cắt liên lạc.

Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam, được đầu tư xây dựng tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đóng điện vào quý I/2023. 

2 dự án trên được đầu tư xây dựng theo cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng, phục vụ nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 và Nam Emoun (Lào) về Việt Nam.

Cả 2 dự án đều do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án Điện 2 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án.