Ký hợp đồng Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Điện 2 ký kết hợp đồng gói thầu số 06 (TV-06) “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng” với liên danh Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Ialy.

Dự buổi lễ có ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN.

Hiện nay, công tác thi công xây dựng trên công trường NMTĐ Ialy mở rộng đã triển khai với khối lượng rất lớn. Công tác lắp đặt thiết bị đã và đang thực hiện các hạng mục như: thiết bị quan trắc, tiếp địa nhà máy, cửa nhận nước…Vì vậy, việc giám sát thi công lắp đặt thiết bị cần phải được thực hiện kịp thời.

Sau quá trình triển khai các thủ tục liên quan, Ban QLDA điện 2 cùng liên danh Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN và Công ty Thủy điện Ialy đã hoàn thiện hợp đồng để thực hiện ký kết. Phạm vi công việc thực hiện của gói thầu sẽ căn cứ theo nhiệm vụ và dự toán chi phí được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt.

Ban QLDA Điện 2 ký kết hợp đồng “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng” với liên danh Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Ialy trước sự chứng kiến của lãnh đạo EVN và các bộ phận chuyên môn của 3 đơn vị

Theo ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC, đại diện liên danh nhà thầu, việc tham gia tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng sẽ giúp cho công tác sửa chữa và vận hành nhà máy sau khi hoàn thành được thuận lợi hơn. Với trách nhiệm của đơn vị vận hành và sửa chữa, liên danh nhà thầu sẽ bám sát công trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị. Liên danh nhà thầu sẽ bố trí nhân lực, vật lực đảm bảo theo yêu cầu.