Kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng (Tổng công ty Điện lực TP.HCM) được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021

Với 8 sáng kiến, giải pháp công việc từ năm 2015 đến nay, kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng (Công ty Điện lực Hóc Môn - Tổng công ty Điện lực TP.HCM) đã làm lợi hơn 14 tỉ đồng và tiết kiệm hơn 8.000 giờ lao động mỗi năm cho công ty. Ngoài ra, anh còn tích cực trong công tác Đoàn, nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện. Kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021.

Kỹ sư trẻ Huỳnh Ngọc Hoàng nhận danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021”

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hoàng

Năm sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Cán bộ kỹ thuật Đội Quản lý lưới điện, Phó Bí thư Chi đoàn 2, Đoàn Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng Công ty Điện lực TPHCM

Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực đề cử: Lao động sản xuất

Thành tích/Khen thưởng: 

- Tích cực tham gia tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị và Đoàn cấp trên; tích cực cùng địa phương, đơn vị tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh như tham gia đội hình phun xịt khử khuẩn, tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19, các điểm lấy mẫu cộng đồng…

- Công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.

- Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XII, năm 2021.

- Danh hiệu "Người công nhân ưu tú ngành Điện thành phố mang tên Bác” cấp EVNHCMC năm 2021.


  • 13/02/2022 03:40
  • PV
  • 3684