Lãnh đạo EVN làm việc với Ban Quản lý dự án Điện 2

Chiều 18/8, ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB 2) về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2023.

Ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN cùng tham dự cuộc họp.

Về phía EVNPMB 2, có ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc EVNPMB 2; các phó giám đốc Nguyễn Đức Minh, Trần Văn Hào.

Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của EVNPMB 2, từ đầu năm 2023 đến nay, các dự án trọng điểm do ban quản lý cơ bản bám sát tiến độ. Điển hình như, dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối cụm Nhà máy Thủy điện NamKong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam. Về triển khai dự án đường dây 500kV Monsoon -Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam), EVNPMB 2 phấn đấu đóng điện dự án trước 31/7/2024 theo chỉ đạo của EVN.

Tuy vậy, một số dự án khác của EVNPMB 2 vẫn còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc rất lớn trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh quy hoạch của địa phương…

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 phát biểu tại cuộc họp

Thành viên HĐTV EVN Nguyễn Đức Cường và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đều khẳng định, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã triển khai khối lượng đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện lớn trong thời gian qua, hoàn thành nhiều dự án quan trọng, góp phần vào công tác đảm bảo điện. 

Lãnh đạo EVN đề nghị EVNPMB 2 cần nỗ lực hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện được giao; trong đó, cần tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II; Đường dây 500kV Moonsoon – Thạnh Mỹ… Với những khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo EVN kịp thời để có phương án tháo gỡ, giải quyết.


  • 18/08/2023 06:25
  • Nguyễn Thủy
  • 5104